de Vries-dagen

Se världens största samling av Adriaen de Vries skulpturer. Under en temadag öppnas Museum de Vries med den unika skulptursamlingen.

Ett tryggt besök

För att besöket ska upplevas tryggt har vi vidtagit åtgärder så att det går att hålla avstånd. Bland annat begränsas antalet besökare och biljetten gäller för ett besök under valt tidsintervall. Köp gärna din biljett i förväg, här på webben.

Läs mer om våra åtgärder här.

I Drottningholms slottspark finns moderna bronsavgjutningar av Adriaen de Vries skulpturer. I museet förvaras originalen från 1600-talet, skyddade från väder och vind.

Museum de Vries-dagen

Originalskulpturerna visas årligen under Museum de Vries-dagen, en temadag med egen rundvandring och statyjakt för barn.

Entrébiljett till museet köps i besökscentret på Drottningholm, i entrén till museet eller här på webbsidan. 

Museum de Vries är beläget i det gamla Dragonstallet på Drottningholmsmalmen.

Se en film om museetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se fler bilder i vårt bildarkiv

Adriaen de Vries

Den nederländske skulptören Adriaen de Vries var en av Europas främsta skulptörer i slutet av 1500-talet. På Drottningholm finns världens största samling av de Vries verk.

Att skulpturerna hamnade i Sverige beror på landets krigiska framgångar under 1600-talet. Vid slutet av den svenska stormaktstiden, runt 1718, fanns inte mindre än 32 bronsskulpturer i Drottningholms slottspark. I ett skulpturfattigt land som 1600-talets Sverige var denna mängd högklassiga skulpturer en stor attraktion.

De flesta skulpturerna behöll sin plats i slottsparken fram till nutid. Men sedan man upptäckt omfattande skador, som orsakats av utomhusklimatet, ersattes de med kopior i form av moderna bronsavgjutningar.

Originalen flyttades in i Museum de Vries, som sedan 2001 finns i det gamla Dragonstallet på Drottningholmsmalmen. Här visas originalen året om för bokade grupper och under Museum de Vries-dagen, som äger rum söndagen den 6 september, kl. 11.-16.

I Museum de Vries kan besökaren komma nära och se skulpturerna på ett sätt som inte har varit möjligt tidigare. Det fantastiska detaljarbete som ursprungligen gjordes i vax blir nu synligt för betraktaren.

Toppbilden: I förgrunden syns del av verket ”Brottarna” från 1625. I bakgrunden ”Bacchus med satyr” från 1624. Foto: Raphael Stecksén/Kungligaslotten.se

Dragonstallet byggdes omkring 1816 och rymde cirka 100 hästar. Stallinredningen revs ut 1954 då huset byggdes om till magasin där föremål från Drottningholm förvarades; möbler till slottet och kulisser till teatern. År 1999 byggdes stallet om till museum för skulpturer av Adriaen de Vries (1556-1626). Foto: Raphael Stecksén/Kungligaslotten

”Lacoongruppen” från år 1623. I bakgrunden syns verket ”Bacchus med satyr”. Foto: Raphael Stecksén/Kungligaslotten.se

Inskription på verket ”Neptunus med treudd och hund”, av Adriaen de Vries 1627. Foto: Raphael Stecksén/Kungligaslotten.se