Norra valvet öppet

Gör entré till Kungliga slottet från Lejonbacken till inre borggården, via det restaurerade Norra valvet med den återvändande Tessinskulpturen.

Norra valvet är en av få unika miljöer som utformades av Tessin innan slottsbranden 1697 och som är bevarad till våra dagar. Valvet restaurerades till Carl XVI:s Gustafs 70-årsdag och nyligen har J.P Molins Tessinskulptur restaurerats och återförts till Norra valvet.

Observera att valvet kan stängas tillfälligt vid transporter till slottet. Norra valvet är öppet till mitten av augusti.

Tessin återvänder till slottet

Skulpturen föreställande Nicodemus Tessin d.y. var ursprungligen en del av utsmyckningen på Nationalmuseums fasad. Skulpturen höggs i Italien på 1850-talet av den svenska skulptören Jacob (Giacomo) Lundberg efter en förlaga av Johan Peter Molin. Dåtiden ansåg att skulpturen var ett av Molins främsta verk och sattes upp på Nationalmuseums fasad under hösten 1860.

Molins originalskulptur flyttas 1996 till Kungliga slottets norra valv med anledning av de skador som orsakats av Nationalmuseets väderutsatta läge. Tessin vidaretransporteras 2013 för förvaring i Statens fastighetsverks förråd.

Restaureringen

Under 2017 restaureras Tessinskulpturen och återförs 2018 till Norra valvet. Innan restaureringen bar skulpturen spår av omfattande nedsmutsning och förslitningsskador där även delar som fingrar och övriga detaljer lossnat. Under ledning av konservator Jarema Bielawski har skulpturen rengjorts grundligt, samtliga ytskikt har lagats och saknade delar har ersatts med nya detaljer.

Inre borggården

Slottets inre borggård är öppet under sommaren med ett kafé. Från borggården når du slottets Södra valv med entré till Slottskyrkan (fri entré) och till Skattkammaren och Representationsvåningarna (ingår båda i slottsbiljetten).

Foto valvet: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Tessinskulpturen har restaurerats och nyligen återvänt till Norra valvet.

Skulpturen har rengjorts och delar som lossnat har återskapats.

Slottsfogde Erik Kampmann och konservator Jarema Bielawski visar skulpturen för Kungaparet den 6 juni 2018.

Tessin innan restaureringen.

Kungliga slottet