Kungliga slottet

Paradrum

Representationsvåningarna på slottet är samlingsnamnet för de magnifika paradvåningar som används vid Kungens och Drottningens representation. Här flanerar du på egen hand eller följer med på de dagliga visningarna.*

Obs!

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring mindre evenemang är våra allmänna visningar inställda tills vidare.

Representationsvåningarna och utställningen i Rikssalen är öppna för egen rundvandring.

Skattkammaren och Museum Tre Kronor är tills vidare stängda.

Läs mer här!

*I samband med H.M. Konungens representation stänger våningarna helt eller delvis.

Se Festvåningen som används vid galamiddagar, konseljer och riksdagssupéer, Gästvåningen som används som bostad för officiellt gästande statschefer och Bernadottevåningen som används vid medaljutdelningar och högtidliga audienser.

De väl bevarade inredningarna ger en inblick i historien från tidigt 1700-tal och framåt, där varje monark har lämnat spår efter sin tid. Här ses bland annat Gustav III:s paradsängkammare, Oskar II:s skrivrum och det senast inredda rummet – Kung Carl XVI Gustafs Jubileumsrum.

Till Representationsvåningarna hör också Rikssalen med drottning Kristinas silvertron och Ordenssalarna med en permanent utställning om de kungliga ordnarna.

Bernadottevåningen

Bernadottevåningen som ligger i slottets norra länga består av 14 rum. Inflyttningsåret 1754 blev detta kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrikas bostad.

Pelarsalen, i våningens nordvästra hörn, var ursprungligen Adolf Fredriks matsal. Idag präglas rummet huvudsakligen av 1780-talet då Gustav III lät modernisera rummet.

Efter Pelarsalen kommer man rakt in i 1800-talets ståt i Victoriasalongen. Såväl ljuskronorna som mattan är av imponerande storlek. Rummet är ett bra exempel på den viktorianska stilen.

I Bernadottegalleriet finns tavlor på nästan alla äldre medlemmar av kungahuset. Självklart är rummet ett utmärkt ställe att berätta om Karl XIV Johan och det oroliga tidiga 1800-talet.

Påföljande rum används idag vid högtidliga audienser. Bredvid ligger det nyinredda Jubileumsrummet som får representera vår egen tids konsthantverkskicklighet.

I våningens sista rum är gallerisamlingen utbyggd med ytterligare ett antal målningar på medlemmar av kungafamiljen. Här finns bland andra Gustaf VI Adolf, kronprinsessan Margareta och vårt nuvarande kungapar, Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia.

Festvåningen

Festvåningen består av nio paradrum. Den ursprungliga planeringen gjordes under stormaktstiden av slottsarkitekten Nicodemus Tessin den yngre. Allt blev inte klart men trots detta saknar våningen motstycke i norra Europa.

I Festvåningens nordvästra hörn ligger Konseljsalen. Rummet används än idag vid informationskonseljer, det vill säga möten mellan Kung och regering. Ursprungligen var här Gustav III:s matsal. Där hölls publika spisningar vilket innebar att endast medlemmarna av kungahuset satt till bords och övriga gäster fick se på!

Några rum längre in finns Gustav III:s paradsängkammare. I detta rum dog Gustav III av den skada som Ankarströms skott förorsakade honom två veckor tidigare.

Påföljande rum är Karl XI:s galleri, med slottet Versailles spegelgallerie som förebild. Här finns en imponerande takmålning som handlar om Karl XI:s krig i Skåne på 1670-talet. Men rummet är kanske mest känt som det rum där representationsmiddagarna hålls idag. Återigen har vi här möjlighet att skildra delar av vår stormaktshistoria såväl som inblickar i slottets nutida representation.

Våningens sista rum är slottets balsal – mer känt som Vita Havet. Balsalen används numera inte så ofta för dans men fungerar fortfarande som sällskapsrum vid de återkommande representationsmiddagarna.

Gästvåningen

I Gästvåningen finns möbler från skilda epoker. Huvudsakligen är de tillverkade i Stockholm under 1700- och 1800-talet. För den stilhistoriskt intresserade är därför våningen ett utmärkt besöksmål.

Men stilhistorien kan också berikas med nutidshistoria. Gästvåningen används idag vid statsbesök som bostad för gästande statschefer.

Rikssalen

Arkitekt Carl Hårleman ledde det magnifika inredningsarbetet av Rikssalen och utformade rummet i nära anslutning till Nicodemus Tessin den yngres ritningar.

Till 1755 års riksdag stod salen färdig att tas i bruk och var platsen för ständernas gemensamma möten under kungens ordförandeskap. Rikets sal har genom tiderna gett rum för symboliskt stora händelser och Kungen öppnade riksdagen här under högtidliga former varje år fram till och med 1974. Än idag används Rikssalen vid officiella högtidligheter.

I Rikssalen finns Silvertronen, en av slottets höjdpunkter.

Ordenssalarna

I Ordenssalarna visas en permanent utställning om de kungliga ordnarna. Ordenssalarna består av fyra salar, en sal för varje orden: 

Serafimerorden är Sveriges förnämsta ordensutmärkelse och har endast en grad. Den utdelas numera endast till medlemmar av det svenska kungahuset och till utländska statschefer. Till orden hör även Serafimermedaljen, som idag disponeras av H.M. Konungen.

Svärdsorden gavs ursprungligen för tapperhet i fält och till sjöss, sedermera som belöning för långvarig förtjänstfull verksamhet inom försvarsmakten. En särskild grad utgjorde värdigheten av riddare med Svärdsordens stora kors och utdelas endast då Sverige befinner sig i krig. Orden är vilande sedan år 1975.

Nordstjärneorden var tidigare avsedd som belöning för svenska och utländska medborgliga förtjänster, för ämbets- eller tjänstemannagärning, för vetenskaper, vittra, lärda och nyttiga arbeten samt för gagneliga inrättningar. Till orden hör en särskild medalj, Nordstjärnemedaljen, inrättad år 1986. Sedan år 1975 utdelas Nordstjärneorden endast till utländska medborgare (samt vissa statslösa) som gjort personliga insatser för Sverige eller för svenskt intresse.

Vasaorden var avsedd som belöning för förtjänster inom en rad områden där tjänsteordnarna Svärds- och Nordstjärneordnarna inte kunde komma i fråga. Främst skulle orden tilldelas personer som gjort goda insatser för jord- och bergsbruk, teknisk utveckling och handel samt de fria konsterna. Vasaorden var en fri orden, dvs. obunden av regler, anciennitet, börd och utbildning. Orden är vilande sedan år 1975.

Toppbilden: Karl XI:s galleri i Festvåningen skapades med Versailles spegelgallerie som förebild. Foto: Alexis Daflos/Kungligaslotten.se

Atlas bärande en himmelsglob. Ur Hedvig Eleonoras Skattkammarsamling i Festvåningens drabantsal. Foto: Alexis Daflos/Kungligaslotten.se

Pelarsalen var ursprungligen en matsal innan den moderniserades av Gustav III. Foto: Kungligaslotten.se

Madonnan med Jesusbarnet ur Gallierasamlingen. Foto: Kungligaslotten.se

Karl XI:s galleri i Festvåningen dukat för Nobelmiddag. Foto:Kungligaslotten.se

Rikssalen är placerad mittemot slottets kyrka. Foto: Kungligaslotten.se

Serafimerorden är den förnämsta av utmärkelser. Foto: Kungligaslotten.se

Vasaordens sal med en permanent utställning om kungliga ordnar och medaljer. Foto: Alexis Daflos/Kungligaslotten.se

Inför besöket

Att följa med på en guidad slottstur gör besöket till en extra upplevelse. Våra kunniga guider levandegör föremålen och sätter dem i sitt...

Läs mer

Slottets stora paradvåningar, de medeltida valven i Museum Tre Kronor och kungakronorna i Skattkammaren är spännande besöksmål för barn. ...

Läs mer

Kommande händelser

Utställningen "Se på mattorna – det är jag" förlängs fram till hösten! Vi följer utvecklingen av den rådande situationen och meddelar när...

Läs mer
'Den tänkande handen' 8 maj – 31 aug

Kreativa möten i klassisk miljö – vårutställningen på Kungliga slottet lyfter unga tecknare. I år blir utställningen digital.

Läs mer

Med anledning av den rådande situationen med spridningen av det nya coronaviruset ställs det traditionsenliga Nationaldagsfirandet in. De...

Läs mer

Upptäck mer om Kungliga slottet

Representationsvåningarna på slottet är samlingsnamnet för de magnifika paradvåningar som används vid Kungens och Drottningens representa...

Läs mer

I dunkla källarvalv på Kungliga slottet förvaras monarkins viktigaste symboler – Riksregalierna, som alla visar prov på fascinerande och ...

Läs mer

Museum Tre Kronor är museet om slottets äldsta historia, från försvarsborg till renässansslottet som förstördes i en våldsam brand år 1697.

Läs mer

Kungliga Slottsboden är en unik present- och souvenirbutik på Kungliga slottets yttre borggård med produkter som har anknytning till före...

Läs mer

Välkommen till ett av Europas äldsta publika museer som öppnades redan år 1794. Skulpturerna som köptes in av Gustav III visas i slottets...

Läs mer

Kungliga slottets kyrka visar prov på arkitektur, inredning och konstverk av några av sin tids främsta mästare – Nicodemus Tessin den yng...

Läs mer

Artiklar och film

Riksregalierna har varit i statlig ägo sedan slutet av 1500-talet. Historien om hur regalierna kom att ställas ut i Skattkammaren är lång...

Läs mer

Den tänkande handen är en årligen återkommande stipendietävling för unga tecknare, vars nominerade bidrag i år visas i en vårutställnin...

Läs mer

Med anledning av den rådande situationen med spridningen av det nya coronaviruset har H.M. Konungen beslutat att den publika verksamheten...

Läs mer

Kundservice

Öppettider: Stängt

Många frågar om

 • Får jag fotografera och filma på de kungliga slotten?

  Det är tillåtet att fotografera och filma för privat bruk utanför och inne i slotten. Dock utan blixt/lampor, stativ, selfiepinne eller annan fast utrustning, och så länge det inte stör övriga besökare, visningar eller annan verksamhet.

  Filminspelningar, mode-, reklam- eller andra kommersiella fotograferingar är inte tillåtna, inne i eller strax utanför slotten.

  Det är dock tillåtet att filma och fotografera för kommersiellt ändamål utanför de kungliga slotten så länge det sker utanför avspärrat område. Vid dessa tillfällen krävs tillstånd. Vi frågor om detta kontakta Marknadsavdelningen

  Kungliga slottet, Drottningholms slott och Haga slott är särskilda skyddsobjekt med följande regler:

  • Kungliga slottet: förbjudet att fotografera och filma från luften.
  • Drottningholms slott: förbjudet att fotografera och filma från luften.
  • Haga slott: förbjudet att fotografera och filma från luften. Det är inte heller tillåtet att fotografera eller filma Haga slott från marken.
 • Måste jag förköpa entrébiljetten till Kungliga slottet?

  Nej, det går även bra att köpa entrébiljetten i entrén i samband med besöket.

 • Kan jag ta med min barnvagn in på de kungliga besöksmålen?

  Nej, barnvagnar är inte tillåtna inomhus.

 • Är det tillåtet att ta bröllopsfoton inne på de kungliga slotten?

  Nej, bröllopsfotografering i de kungliga slottens salar är inte möjligt.

  I samband med vigsel i Rosersbergs slottskapell, Strömsholms slottskapell samt Ulriksdals slottskapell går det bra att fotograferas i kyrkan/kapellet, men ej i slottens salar.

 • Finns det förvaringsboxar vid de kungliga besöksmålen?

  Kungliga slottet: Ett fåtal förvaringsboxar finns vid Biljett & Information samt i Museum Tre Kronor. 10 kr i deposition (mynt).
  Vi rekommenderar dock att du inte tar med dig något större bagage. Resväskor och väskor på hjul är inte tillåtna inne på våra besöksmål.

  Övriga besöksmål: Inga förvaringsboxar tillgängliga. Vi rekommenderar att du inte tar med dig något större bagage. Resväskor och väsor på hjul är inte tillåtna inne på våra besöksmål.

Fler frågor och svar